Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhütnamesi

  • AVRASYA NDT yönetim sistem yapısı, ISO/IEC 17020 standardı ve ilgili diğer Ulusal /uluslararası standartlar ve rehber dokümanların prensipleri çerçevesinde kendisine muayene faaliyetleri ile ilgili başvuran tüm kuruluşlara eşit, tarafsız olarak ve güven verecek şekilde oluşturulmuş ve tarafsızlık ile ilgili şartların önemi kuruluş içinde tüm çalışanlara iletilmiştir. 
  • AVRASYA NDT üst yönetimi ve bünyesinde çalışan bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik ve tarafsızlık sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır. Personel ücretleri muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden ve muayene sayısından bağımsızdır. 
  • Bölüm ayırt etmeksizin personelimizin kararlarını ve işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olarak faaliyetlerini sürdürebilmelerinin sürekliliğini devam ettirebilmesi için personelimizin görevini yerine getirmede bağımsız, objektif ve her türlü baskıdan uzak çalışabileceği ortamın sağlanacağını beyan ederiz. 
  • AVRASYA NDT üst yönetimi muayene faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını; muayene faaliyeti talebinde bulunan kuruluşların AVRASYA NDT ’ ye ücret ödemesi, muayene faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu olacağı anlamına gelmeyeceğini, beyan ederiz. 
  • Yönetim sistemimiz içerisinde tanımlamış olduğumuz çıkar çatışması değerlendirmesi ile tüm riskleri belirlediğimizi, değerlendirdiğimizi ve kontrol önlemlerini aldığımızı, AVRASYA NDT olarak muayene faaliyetlerinde tarafsız davranacağımızı taahhüt eder, muayene faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığımızı ve muayene faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını, faaliyet kapsamımızda yer alan faaliyetleri tarafsızlık ilkesi gereği birbirinden bağımsız olarak yürüteceğimizi taahhüt ederiz. 
  • Üst yönetim olarak taahhüdümüzü bu tarafsızlık beyanı ile personelimizin ise yapmış olduğu iş sözleşmesi ve gizlilik sözleşmeleriyle ortaya koyacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz. 
  • AVRASYA NDT ve personeli muayene edilen malzemelerin; tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı ve de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır. 
  • Mali çıkarlarımızın tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmaması ve mali çıkar baskısını engellemek için gerekli finansal kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanmıştır. Faaliyetlerimizde görev alan personelimizin ücretinin yaptıkları denetim-kontrol muayene sayısına ve sonuçlarına bağlı olmayacağını taahhüt ederiz. 
  • AVRASYA NDT, muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda değildir. 
  • AVRASYA NDT muayene hizmeti sunduğu tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve doküman gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. Müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetler süresince elde edilmiş olan verileri veya öğrenilmiş olan özel bilgileri, gizli tutacağımızı ve 3. taraflarla hiçbir koşul ve şart altında paylaşmayacağımızı, bu durumların sadece ilgili yasal otoriteye açık olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Erişilebilir Formlar

İtiraz Şikayet Prosedürü;
İndirmek İçin Tıklayınız

İtiraz Şikayet Formu;
İndirmek İçin Tıklayınız

Ndt Talep Formu;
İndirmek İçin Tıklayınız