Bu yöntem korozyon, kirlilik, imalat kusurları, kaynaklı imalat ve diğer muayene parçaları yüzeylerindeki çatlak, gözenek gibi yüzey süreksizliklerinin çıplak gözle ve/veya optik yardımcı araç ve gerecin kullanılmasıyla tespit edilmesidir. Gözle Muayene yaygın olarak diğer tahribatsız muayene metotları uygulamadan önce kullanılan bir tahribatsız muayene metodudur.
Farklı yardımcı cihazların yardımı ile görsel testler sayesinde, ürün ve malzemelerin yüzey kalite özellikleri tespit edilebilir.

Tüm malzeme ve muayene parçalarına uygulanır. Yanına ulaşılamayan ısı değiştirici tüpleri, kollektörler, borular, türbin kanatları gibi parçalar çubuk ve esnek endoskopla incelenir. Sahada kontrol gerektiren tüm işlerde gezici ekibiyle yerinde, çalışma yapılmaktadır.

Operatörlerimizin TS EN ISO 9712 ve/veya SNT-TC-1A’ya uygun en az Level II seviyesinde sertifikaları mevcuttur. İsteğiniz üzerine Görsel Muayene prosedürü, Level III seviyesine sahip personellerimiz tarafından hazırlanır.