İSG ve Çevre Yönetim Politikamız

  • Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,

  • Tüm faaliyetlerimizde ekip çalışmasını benimseyerek müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışını sağlamak,

  • ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001: 2015 Çevre, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun bir sistem kurmak ve sürekli geliştirmek,

  • Risk analizleri yapmak ve devamlılığını sağlamak,

  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve/veya acil durumda, iş kazalarını ve çevresel etkileri en aza indirecek tedbirleri almak,

  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıkları azaltmak ve geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak,

  • Çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize Kalite, Çevre ve İSG konusunda eğitim vererek bilinçlenmelerini sağlamaktır.