➢ Firmamız saygınlığını, sunduğumuz hizmetler ile korumak,
➢ Yürütülen bütün faaliyetlerin her aşamasında; esas amacın “Müşteri Memnuniyeti” olduğunu bütün çalışanlarımıza gerekli eğitimin verilmesini de sağlayarak benimsemek,
➢ Çalışanlarımızı uyum içinde yaşayan bir aile haline getirmek, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara benimseterek ekip çalışma ruhunu aşılamak,
➢ Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini (ISO TS EN ISO/ IEC 17020) standartlara uygun hizmetler ile karşılamak,
➢ Sorunların tekrarını önlemek için düzeltici ve önleyici faaliyetlere önem vermek;
➢ Yapılan gözetim ve muayene işlemlerinde, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyabilmesi için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt etmek;
➢ Müşterilere ve muayene sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini sağlamak ve müşteri dışındaki kişilerin ulaşmasını engellemek;
➢ Akreditasyon sorumluluklarına, standartlara, geçerli iş kurallarına ve diğer koşullara riayet etmek;
➢ TENMAK Mevzuatlarına uymak,
➢ Çevre boyutları ve iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili yasal gerekliliklere uymak ve müşteri beklentilerini karşılamak,
➢ Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,
➢ Kısıtlı kaynaklarımızı etkin ve verimli olarak kullanarak kalite düzeyimizi arttırmak,
➢ Çevre kirliliğini kaynağında önlemek, önlenemiyor ise kontrol altında tutmak,
➢ Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
➢ İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını etkin bir şekilde uygulayarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,
➢ Sürekli iyileştirme için, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin işlerliğinin denetimini yapmak ve aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak,
“İlk Defasında Ve Her Defasında Aynı Kalitede Hizmet sunmak” ,

Esas Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.
 
Avrasya Endüstriyel Kontrol ve Müşavirlik Ltd. olarak benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.