Kalite Politikamız

➢ Firmamız saygınlığını, sunduğumuz hizmetler ile korumak, ➢ Yürütülen bütün faaliyetlerin her aşamasında; esas amacın “Müşteri Memnuniyeti” olduğunu bütün çalışanlarımıza gerekli eğitimin verilmesini de sağlayarak benimsemek, ➢ Çalışanlarımızı uyum içinde yaşayan bir aile haline getirmek, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara benimseterek ekip çalışma ruhunu aşılamak, ➢ Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini (ISO TS EN ISO/ IEC 17020) standartlara uygun hizmetler ...


İSG ve Çevre Yönetim Sistemi

İSG ve Çevre Yönetim Politikamız Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak, Tüm faaliyetlerimizde ekip çalışmasını benimseyerek müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışını sağlamak, ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001: 2015 Çevre, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun bir sistem kurmak ve sürekli geliştirmek, Risk analizleri yapmak ve devamlılığını sağlamak, Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi ...


Formlar ve Dökümanlar

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhütnamesi AVRASYA NDT yönetim sistem yapısı, ISO/IEC 17020 standardı ve ilgili diğer Ulusal /uluslararası standartlar ve rehber dokümanların prensipleri çerçevesinde kendisine muayene faaliyetleri ile ilgili başvuran tüm kuruluşlara eşit, tarafsız olarak ve güven verecek şekilde oluşturulmuş ve tarafsızlık ile ilgili şartların önemi kuruluş içinde tüm çalışanlara iletilmiştir.  AVRASYA NDT üst yönetimi ve bünyesinde çalışan bütün personelin ticari, mali veya d...