Bu yöntem Se 75 – Ir 192 Gama ışınım veya X-Işını kaynakları kullanılarak malzeme ve birleşim kaynak kusurlarının saptanmasında uygulanır. Radyasyon kaynağı önce iş parçası üzerinden geçip NIF veya dijital sistemdeki ekran üzerinde görüntü oluşturur. Film üzerinde oluşan yoğunluk farklılıklarını kullanarak değerlendirme yapılır.

Dijital Radyografi radyografik görüntülemenin en yeni biçimlerinden biridir.

Hiçbir film gerekli olmadığından özel fosfor ekranları veya mikro-elektronik sensörler içeren düz panel kullanılarak, dijital radyografik görüntüler elde edilir.

Elde edilen görüntüler dijital olarak detaylandırılır ve kolayca arşivlenir.

Dijital Radyografi endüstriyel alanlarda uygulama kolaylığına göre  ikiye ayrılır.

1-Bilgisayarlı Radyografi

2-Düz Panel Radyografi

Bilgisayarlı radyografi (CR), geleneksel X-ışını film radyografisinin dijital olarak değiştirilmesidir .

X-ışını yayınımı sırasında oluşan renk merkezleri herhangi bir geliştirme işlemi yapılmaksızın direkt olarak lazer tarayıcı tarafından algılanmakta ve dijital görüntüye dönüştürülmektedir. 

Görüntüleme plakaları yeniden kullanılabilir. Karanlık oda veya kimyasallara gerek yoktur.

Elde edilen dijital görüntü bilgisayar ortamında arşivlenebilmektedir. 

Dijital ortamda arşivleme kolaylığı ile yıllar önceki görüntülere yeniden ulaşabilme imkanı sağlar.

Düz Panel Radyografi (DR), tamamen dijital olarak görüntünün anında elde edilmesi teknolojisidir.

Mikro-elektronik sensörler içeren düz panel,radyografi ışın kaynağı ve bilgisayardan oluşan bir sistemdir. 

Bilgisayarlı Radyografiye kıyasla tarama süresini de ortadan kaldırarak daha hızlı görüntü alımını sağlamaktadır.

Tüm DR süreci kağıtsız, filmsizdir ve herhangi bir kimyasal gerektirmez. DR ile hiçbir atık atık oluşmamaktadır.

Çekilen görüntü anında bilgisayar ortamına aktarılarak, inceleme konusunda hız kazandırmaktadır.

Bilgisayar ortamında arşivlenen görüntülere yıllar sonra yeniden ulaşabilme imkanı sunar.

Operatörlerimiz TS  EN ISO 9712 ve/veya SNT-TC-1A’ya uygun en az Level II seviyesinde sertifikaları mevcuttur. Talep üzerine Radyografik Test prosedürü, Level III seviyesine sahip personellerimiz tarafından hazırlanır.