Bu yöntem, malzeme ve kaynak hacimindeki hataları bulmak için kullanılır..

En yüksek kalite gereksinimlerini karşılayan dijital, kalibre edilmiş ultrason sistemleri kullanılır. 

Ultrasonik test dalgaları yüksek frekanslı darbe transdüsörü tarafından üretilir, bu üretilen ekolar malzeme ile temas halinde olan bir prob tarafından aktarılır. Bu yankılar malzeme içerisine nüfuz edip farklı bir arayüze temas ettiğinde proba geri yansır. Bu yansıyan ekolar bir kablo aracılığı ile dedektöre iletilir ve ekrana yansıtılır. Elde edilen ekolar ekranda probun ucundan mesafe ve yüzey derinliği gibi farklı veriler halinde saptanır. Bu yöntem ultrasonik ses dalgalarının yayınımına izin veren bir çok malzemede uygulanabilir. 

Bu yöntem kaynak,dövme,döküm,laminasyon ve kalınlık ölçümünü kapsamaktadır.

 

Operatörlerimiz TS  EN ISO 9712 ve/veya SNT-TC-1A’ya uygun en az Level II seviyesinde sertifikaları mevcuttur. Talep üzerine Ultrasonik Test prosedürü, Level III seviyesine sahip personellerimiz tarafından hazırlanır.